ΑΠ 379/2021: Δημοσιευμένη στο περιοδικό Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, τεύχος Νοεμβρίου 2021, σελ.1348.

Ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα υποχρεούται να επιστρέψει στην ασφαλιστική εταιρεία ό,τι ποσό κατέβαλε στον ζημιωθέντα για το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο ασφαλισμένος της που οδηγούσε χωρίς ανανεωμένο δίπλωμα οδήγησης.

Η ανανέωση της άδειας οδηγήσεως που έληξε, λόγω της συμπληρώσεως της ηλικίας των 65 ετών, δεν καλύπτει τον ενδιάμεσο χρόνο (από τη λήξη μέχρι την ανανέωση), κατά τον οποίο ο οδηγός, που στερείται της άδειας, προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα. Αιτιώδης συνάφεια. Δεν απαιτείται να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ελλείψεως της κατά νόμο απαιτούμενης άδειας οδηγήσεως και της ζημίας, που προκαλεί ο οδηγός ασφαλισμένου οχήματος, αλλά αρκεί το γεγονός και μόνο ότι αυτός δεν διαθέτει, κατά το χρόνο του ατυχήματος, την προβλεπόμενη από το νόμο και για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί άδεια ικανότητας οδηγού.

Διαβάστε περισσότερα στο nbonline.gr.