ΟλΑΠ 4/2020: Δημοσιευμένη στο περιοδικό Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, τεύχος Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2020, σελ. 921.

Η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου δεν αποτελεί δεδικασμένο για τα την υπόθεση ενώπιον των αστικών δικαστηρίων. Μη επιρροή του αστικού δικαστηρίου από την αθώωση του κατηγορουμένου από το ποινικό δικαστήριο

Η συνταγματική, άλλωστε, πρόβλεψη τριών διακριτών δικαιοδοσιών, αποκλείει την ύπαρξη μιας και ενιαίας έννομης τάξεως, στο πλαίσιο της οποίας η κρίση του ποινικού δικαστηρίου, και συγκεκριμένα η αμετάκλητη αθωωτική απόφαση αυτού, αυτόματα και άνευ άλλου τινός, πρέπει να γίνεται αποδεκτή από το αστικό δικαστήριο, το οποίο πρέπει να καταλήξει σε αποτέλεσμα συμβατό με την αθωωτική ποινική απόφαση, και, κατ’ επέκταση, να απορρίψει την αγωγή αποζημιώσεως του παθόντος – ενάγοντος, καθ’ όσον διαφορετικά δημιουργείται ρήγμα της ενιαίας αυτής έννομης τάξεως.

Διαβάστε περισσότερα στο nbonline.gr.